Ετικέτα: ια μπίρες τύπου lager που χρησιμοποιούνται βυθοζύμες η θερμοκρασία κυμαίνεται συνήθως από 8οC -15οC