Σκληρότητα Νερού

2015-01-30 19:21

Η σκληρότητα νερού εκφράζει την συγκέντρωση των διαλελυμένων αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου, εκφράζει δηλαδή την περιεκτικότητα των ιόντων ασβεστίου (Ca+2)και μαγνησίου (Mg+2). Υπάρχουν αρκετές μονάδες μέτρησης της σκληρότητας αλλά έχει επικρατήσει κυρίως τα mg CaCO3/l (ppm CaCO3) και οι Γερμανικοί Βαθμοί (οdH). Ας δούμε όμως αναλυτικά τις μονάδες και πως μετατρέπεται η μια στην άλλη

  οdH οfH οeH ppmCaCO3 mg CaO/l
οdH (Γερμανικοί βαθμοί)   1.78 1.253 17.8 10
οfH (Γαλλικοί βαθμοί) 0.56   0.7 10 5.6
οeH (Αγγλικοί βαθμοί) 0.798 1.43   14.3 7.98
mg CaCO3/l 0.056 0.1 0.07   0.56
mg CaO/l 0.1 0.178 0.125 1.78  

Με βάση την τιμή της σκληρότητας που έχει ένα νερό, αυτό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ Γερμανικοί βαθμοί mg CaCO3/l
Πολύ μαλακό 0-4 0-71
Μαλακό 4-8 71-143
Ημίσκληρο 8-12 143-215
Σχετικά σκληρό 12-18 215-322
Σκληρό 18-30 322-537
Πολύ σκληρό >30 >537

Όταν μιλάμε για την σκληρότητα του νερού συνήθως αναφερόμαστε στην ολική σκληρότητα η οποία είναι το άθροισμα της μόνιμης σκληρότητας και της παροδικής σκληρότητας

Ολική σκληρότητα = Μόνιμη σκληρότητα + Παροδική Σκληρότητα

Μόνιμη σκληρότητα (Μη ανθρακική σκληρότητα)

Η μόνιμη σκληρότητα είναι τα θειικά και χλωριούχα άλατα του ασβεστίου και μαγνησίου. Αυτά τα άλατα παραμένουν μετά το βρασμό του νερού και δεν απομακρύνονται.

Παροδική σκληρότητα (ανθρακική σκληρότητα)

Η παροδική σκληρότητα είναι τα ανθρακικά και τα όξινα ανθρακικά άλατα του ασβεστίου και μαγνησίου και τα οποία απομακρύνονται με το βρασμό του νερού. Η παροδική σκληρότητα ονομάζεται και ανθρακική σκληρότητα.