ο αφρός της μπίρας

2015-01-25 11:16

όταν ένα ποτήρι δεν είναι τελείως καθαρό ή έχει υπολείμματα απορρυπαντικού ή λαμπριντικού, τότε ο αφρός της μπίρας εξαφανίζεται πολύ γρήγορα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ