Μοναστηριακές (Trappist) μπίρες

2015-02-22 08:16

Οι μοναστηριακές μπίρες ή αλλιώς trappist μπίρες παρασκευάζονται σε μοναστήρια και πληρούν κάποιες αυστηρές προδιαγραφές. Δεν μπορεί όμως όλες οι μπίρες που παρασκευάζονται σε μοναστήρια να ονομάζονται trappist beers. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρουν έγκριση και να φέρουν το αυθεντικό σήμα trappist.

Η πρώτη μοναστηριακή μπίρα ξεκίνησε να παρασκευάζεται το 1685 στο κιστερκιανό μοναστήρι της Γαλλίας, το La trappe. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλα μοναστήρια σε όλο τον κόσμο. Πηγές αναφέρουν πως πιθανότατα η παρασκευή της μπίρας στα μοναστήρια ξεκίνησε ώστε να μπορούν οι μοναχοί να αντέξουν τις πολυήμερες νηστείες τους. Αρχικά ξεκίνησε η παρασκευή της μοναστηριακής μπίρας για να καλύψει τις ανάγκες της κοινότητάς τους (για τους μοναχούς). Στην πορεία των χρόνων άρχισε να παρασκευάζεται και για εμπορικούς σκοπούς ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους και να προσφέρουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πολλά τέτοια μοναστήρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και των Παγκοσμίων Πολέμων.

Οι μοναστηριακές μπίρες έγιναν πλέον πολύ δημοφιλείς και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολύ ζυθοποιοί που δεν είχαν σχέση με μοναστήρια να το εκμεταλλευθούν και να ''βαφτίζουν'' τις μπίρες τους ως trappist. Οι μοναχοί ξεσηκώθηκαν και μύνησαν έναν ζυθοποιό το 1962 στο Ghent Βελγίου

To 1997 ιδρύθηκε από 8 μοναστήρια ένας σύλλογος με σκοπό να διαφυλλάτει το όνομα trappist και να μην μπορεί ο οποιοσδήποτε να το χρησιμοποιήσει.  Ο σύλλογος αυτός ονομάστηκε International Trappist Association (ITA). Ο σύλλογος αυτός όρισε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια μπίρα ώστε να χαρακτηρισθεί ως μοναστηριακή. Αυτά τα κριτήρια είναι:

  1. Η μπίρα πρέπει να ζυθοποιείται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο ενός Trappist μοναστηριού είτε από τους ίδιους μοναχούς είτε υπό την επιτήρηση άλλων
  2. Η ζυθοποιία πρέπει να είναι δευτερεύουσας σημασίας εντός του μοναστηριού και οι επιχειριματικές πρακτικές να συνάδουν με τον κανονικό τρόπο ζωής των μοναστηριών
  3. Η ζυθοποιία να μην έχει ως σκοπό το κέρδος. Τα έσοδα να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης των μοναχών και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και των κτημάτων. Τα υπόλοιπα έσοδα δωρίζονται σε φιλανθρωπίες στην τοπική κοινωνία και σε ανθρώπους  που έχουν ανάγκη
  4. Οι ζυθοποιίες trappist συνεχώς παρακολουθούνται για να διασφαλισθεί η ποιότητα της μπίρας

Αυτή τη στιγμή μόνο 10 μοναστήρια έχουν το δικαίωμα να παράγουν μοναστηριακές μπίρες. Τα 6 από αυτά βρίσκονται στο Βέλγιο, 2 στην Ολλανδία, 1 στην Αυστρία και 1 στην Αμερική. Αυτές οι trappist μπίρες μπορούν να φέρουν στην ετικέτα τους το αυθεντικό σήμα trappist (authentic trappist beer).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι trappist μπίρες ανά χώρα προέλευσης και το έτος που ξεκίνησαν να παράγουν μοναστηριακή μπίρα

Trappist beer Προέλευση Έτος 
Rochefort  Βέλγιο 1595
Westmalle  Βέλγιο 1836
Westvleteren  Βέλγιο 1838
Chimay  Βέλγιο 1863
Orval  Βέλγιο 1931
Achel  Βέλγιο 1998
La trappe  Όλλανδία 1884
Stift Engelszell  Αυστρία 2012
Spencer  ΗΠΑ 2013
Zundert  Όλλανδία 2014