Η σύσταση του λυκίσκου

2014-12-29 09:40

Στο άρθρο αυτό θα αναφερθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη σύσταση του λυκίσκου. Ας συνοψίσουμε λοιπόν τα κύρια συστατικά σε έναν πίνακα:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
α-οξέα 2-17% (Μ.Ο. 8%)
β-οξέα 2-10% (Μ.Ο. 4%)
άλλες ρυτίνες ~ 3%
Έλαια  0,5-3%
Νερό 8-12%
Πολυφαινόλες και Ταννίνες 3-6 %
Διαλυτοί Υδρογονάνθρακες ~ 2%
Πρωτεϊνες ~ 15%
Κελλουλόζη 40-50%

Τα κυριότερα συστατικά του λυκίσκου είναι τα α-οξέα  και τα β οξέα τα οποία είναι υπεύθυνα για την πικράδα της μπίρας. Τα κυριότερα α-οξέα είναι:

α-οξέα β-οξέα
Χουμουλόνη Λουπουλόνη
Κοχουμουλόνη Κουλουπουλόνη
Αντιχουμουλόνη Αντίκουλουπόνη