διοξείδιο του άνθρακα

2015-01-22 19:08

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που περιέχει η μπίρα (είναι αέριο το οποίο διαλύεται στο νερό και μετατρέπεται σε ανθρακικό οξύ) παράγεται με φυσικό τρόπο κατά την αλκοολική ζύμωση σε αντίθεση με τα αναψυκτικά στα οποία προστίθεται τεχνητά